Annemiek Steinau

Annemiek Steinau

Ik ben Annemiek Steinau, geboren in 1970, gehuwd en moeder van twee zonen. Naast wandelen in de natuur met mijn twee honden beleef ik ook graag de interactie met mijn honden. Zij spiegelen als geen ander het ‘hier en nu’ en vormen een onderdeel in ons gezin.

Naast mijn werk als therapeut werk ik sinds 1994 als maatschappelijk werker. Voorheen in de crisisopvang, waar individuen, maar ook gezinnen opgevangen werden. Door mijn ervaring in mijn reguliere werk heb ik kennis en expertise ontwikkeld over de impact en dynamiek van de problematiek van huiselijk geweld en conflicten binnen relaties. Mijn inzicht op onveilige gezinssystemen en de effecten daarvan op het gehele gezin heb ik daardoor jarenlang kunnen ontwikkelen.

Daarbij heb ik persoonlijk ervaren wat de impact van een chronische ziekte, of in dit geval kanker in je relatie/gezin betekent. Ik heb ervaren dat kanker niet alleen diegene treft die ziek is, maar tevens een grote invloed heeft op het leven van de dierbaren om hen heen. Het systeemgericht werken draag ik dan ook een warm hart toe en kreeg ik mede door mijn eigen ervaringen de wens om op een dieper, therapeutisch, niveau te werken en ben ik daarom in 2013 begonnen met de vierjarige opleiding ‘Ervaringsgerichte, gezins- en gestalttherapeut’ bij het Kempler Instituut http://www.kempler-instituut.nl. Deze heb ik in 2017 afgerond.

De aanmelding kan zowel op advies van de huisarts als op eigen initiatief. Voor een afspraak of oriënterend gesprek kunt u altijd contact met mij opnemen.

U bent van harte welkom!

Annemiek Steinau, Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestalt Gezinstherapeut.