De praktijk

Praktijk Steinau

Praktijk Steinau is gehuisvest binnen een complementair gezondheidscentrum, ‘Complementair Gezondheidscentrum De Liemers’. Hier zijn meerdere deskundige therapeuten aanwezig.

Website: ccgdeliemers.nl


Ik ben geregistreerd bij het ‘SKJ‘ (Stichting kwaliteitsregister Jeugd). Dit is een beroepsregister, een kwaliteitskeurmerk voor zowel voor de jeugdsector als voor de sociaal professionals.
Daarnaast sta ik ingeschreven bij meerdere beroepsverenigingen: NVAGT/EAGT (Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie/Gestalttheorie - de European Association of Gestalttherapy). De vereniging heeft een zelfstandige klachtencommissie. Wie zich als cliënt aanmeldt bij een lid van de NVAGT is verzekerd van een verantwoorde professionele behandeling.

Check het voor de zekerheid bij de zorgverzekeraar en vermeld dat ik lid ben van de beroepsverenigingen NVAGT, EAGT en het EAP. Deze beroepsverenigingen bieden een klachtenprocedure voor cliënten en stellen eisen op het gebied van nascholing, supervisie en intervisie van de therapeut.

Immers deze therapeut:
- voldoet aan internationale kwaliteitseisen
- geniet daardoor het vertrouwen van artsen en specialisten
- is onderworpen aan een beroepscode en de klachtenprocedure die wordt gecontroleerd door de beroepsorganisatie AGB-code Zorgverlener: 90104551

Je kunt me tevens volgen via Facebook