Hoe en wat

Hoe werkt therapie bij Praktijk Steinau?

Intakegesprek: Therapie begint met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om kennis met elkaar te maken, je hulpvraag te verkennen en een eerste indruk te krijgen. We bekijken dan of het mogelijk is om met elkaar te ‘werken’.

Hoe lang duurt een sessie: Een sessie duurt doorgaans 1 uur.

Basis van waaruit gewerkt wordt: De basis van waaruit ik werk is ervaringsgerichte gezins- en gestalttherapie (EGT/GGT).

Ik maak ook gebruik van elementen uit diverse andere therapierichtingen zoals: Emotional Focused Therapie (EFT), psychodrama, mindfullness, lichaamsgerichte therapie en creatieve vormen zoals tekenen en schilderen. Hierdoor bekijken we jouw problematiek vanuit diverse invalshoeken.

Therapie hoeft niet alleen maar zwaar te zijn. Er is ook plaats voor humor. Therapie kan ook leuk, spannend en opwindend zijn.

Klachtencommissie
Ik ben lid van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Doel van de Wkkgz is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg, en een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening | link