Gestalttherapie

Gestalttherapie

“Gestalt” is het Duitse woord voor “geheel”. In gestalttherapie wordt hiermee een “totaalbeeld” bedoeld. De mens ervaart zichzelf ook als meer dan een optelsom van gevoelens, gedachten en vaardigheden.
De wijze waarop de cliënt zichzelf als geheel ervaart staat centraal in gestalttherapie.

Je bent onlosmakelijk verbonden met je omgeving. Je hebt je contacten thuis, op het werk, met familie, vrienden, bekenden... Eigenlijk ben je altijd wel in contact met iets of iemand.

De meeste stromingen in de psychotherapie zien een psychisch probleem als een verstoring van de persoon. Maar bij de gestalttherapie kijken we naar een verstoord contact tussen de persoon en zijn omgeving, en het onvermogen dit op te lossen.

De gestalttherapie kiest voor de directe actie, om juist te experimenteren met het nieuwe gedrag, dat uit te proberen en het te ervaren. Deze therapie wordt hierom ook wel de psychotherapie van het contact genoemd.
Als therapeut maak ik altijd deel uit van het experiment, zonder oordeel.

De psychische klachten waarvoor de cliënt in therapie is, vormen een deel van dit geheel. Gestalttherapie gaat ervan uit dat psychische klachten voortkomen uit blokkades die persoonlijke groei verhinderen.

Denk bijvoorbeeld aan somberheid, overspannenheid, stress, lusteloosheid, moeite met scheiding, afstand doen en loslaten, gevoelens van zinloosheid, boosheid, verdriet, depressie, vastgelopen zijn, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare reden, relatieproblemen, werk gerelateerd.

Een belangrijk middel tot verandering en beweging ligt in het verkennen van het gewaar zijn van de cliënt:
Wat denk ik? Wat voel ik? Wat wil ik? Wat vermijd ik? Wat speelt zich af in mijn lichaam? Wat gebeurt er in de wereld om mij heen?

Wat bereik je met gestalttherapie?

De kracht van de Gestalttherapie zit in het doormaken van een persoonlijke ontwikkeling. Deze stelt je in staat om als mens vanuit echtheid aanwezig te zijn in het hier en nu van emotioneel ingewikkelde situaties. Hierdoor helpt Gestalttherapie mensen die zijn vastgelopen weer in beweging te komen.