Gezinstherapie

Gezinstherapie

Gezinstherapie betekent dat de gezinsleden samen in therapie zijn. Het wordt ingezet bij relatieproblemen, problemen met opvoeden, problemen met (schoon)familie en vrienden of problemen als samengesteld gezin. In gezinstherapie kijk ik aan de hand van concrete voorbeelden mee naar hoe jullie met elkaar omgaan.

Ik help graag de onderlinge verhoudingen weer te verbeteren en elk gezinslid te ondersteunen in het groeien naar een positief contact met elkaar en zichzelf, zodat elk gezinslid zich weer veilig en gezond kan ontwikkelen. Hierdoor wordt iedereen sterker, en de gezinsband hechter.

Mijn expertise ligt vooral bij huiselijk geweld en de ongezonde interactiepatronen die gezinsleden met elkaar hebben ontwikkeld.

Natuurlijk kunnen individuele speltherapie of coaching met je kind bijdragen aan het herstel. De problemen die kinderen laten zien, kunnen efficiënter, effectiever worden aangepakt wanneer het hele gezin actief betrokken wordt in therapie. Het hele gezin profiteert er immers van wanneer patronen doorbroken worden. Uiteindelijk ervaart een kind dat hij of zij niet langer het ‘probleemgeval’ is, maar het hele gezin!

De therapie richt zich zowel op de problematiek op zich, als op de relatie(s) en de reactiepatronen daarbinnen. Hierdoor kunnen we vicieuze cirkels gaan doorbreken.

Gezinstherapie kan dan goede mogelijkheden bieden die je leren met de problemen om te gaan en tot oplossingen te komen.
Bijvoorbeeld wanneer problemen en spanningen te groot worden omdat je genoeg draag- of veerkracht binnen de relatie of het gezin mist.