Voor wie

Voor wie

Relatieproblemen: problemen met je partner, je ouders of je kinderen, huiselijk geweld, of verwerking na geweld in je relatie.

Kinderen die gewelddadig zijn naar hun ouders: ik heb aandacht voor een groot taboe in onze samenleving, namelijk gezinnen waarbij kinderen geweld of agressie gebruiken naar hun eigen ouders of andere gezinsleden. Als ouder voel je vaak een enorme schaamte en misschien zelfs een schuldgevoel, en is er een drempel om hulp te vragen. Het vraagt moed en lef om juist dan met elkaar hulp te vragen, daarbij te onderzoeken welke destructieve interactiepatronen ten grondslag liggen aan het probleem, en deze te doorbreken.

Begeleiding bij kanker: als ervaringsdeskundige heb ik vooral te maken gehad met kanker in de partnerrelatie en binnen het gezin.

Verwerking: rouw, echtscheiding, seksueel misbruik, mishandeling, trauma.

Problemen in verband met werk of studie: burn-out, overspannenheid, of als vrijwilliger/mantelzorger overbelasting.

Seksuele problemen: verlies van intimiteit, verschillende fysieke klachten (vaginisme, erectieproblemen), pornoverslaving etc.

Klachten: spanningsklachten, depressieve klachten, (psycho)somatische klachten, hyperventilatie, angstklachten.

Assertiviteitsproblemen: grenzen stellen, of opkomen voor je eigen behoefte, te vaak ‘ja’ zeggen als het ‘nee’ is etc.

Zingevingsvragen: heb je vragen als: Wie ben ik? Is het goed dat ik er ben? Welke waarden zijn in mijn huidige levensfase belangrijk voor mij? Wat doe ik met mijn leven? Wat vind ik werkelijk belangrijk in mijn werk en/of leven? Wat is dood? Wanneer ervaar ik mijn werk als zinvol? Waarom overkomt mij dit? Is er een God?

Opvoedingsvragen: heeft je kind slaapproblemen? Is het onrustig, gaan schoolprestaties achteruit en weet je niet goed waarom? Klaagt je kind over buikpijn? Of wordt het gepest? Zijn er verschillen in hoe jullie als ouders naar deze problemen kijken? Dan kan het helpen om eens samen te onderzoeken naar onderliggende problemen en mogelijke oorzaken om de balans weer te herstellen, zodat je kind zich weer gezond en veilig kan ontwikkelen.